Instapcursus Houtsnijden Najaar 2023 te Waarschoot

Ingericht door de Vlaamse houtsnijdersgilde voor leden die het houtsnijden echt onder de knie willen krijgen van 25 oktober tot 6 december 2023.

-De cursus voor leden gaat door op woensdagnamiddag van 14u tot 17u.

-Om de kwaliteit van de cursus te garanderen beperken we ons tot 6 deelnemers.

-Er zijn 6 lesdagen voorzien op woensdag namiddag.

-De data: 25 oktober / 8, 15, 22, 29 november / 6 december.

-Lesgeefster: Marleen De Gezelle.

-Leden van de gilde betalen 150 euro. (voor 6 sessies van 3u = 18u) / Niet leden betalen 175 euro

-De datum van storting is tevens de datum van inschrijving. (deze volgorde wordt gerespecteerd.)

-U kan storten op IBAN nr. BE69 4434 6430 7178 van de Vlaamse houtsnijdersgilde vzw met vermelding “Najaar 2023 instap houtsnijden”

-Inschrijven: Mail naar: lucvandamme2@telenet.be

Daarin is inbegrepen:   -Lesgeld

                                     -Koffie of thee tijdens de pauze

                                     -Vergoeding locatie

                                     -Gebruik gereedschap

Waar: Atelier Ghislain, Oostmoer 164,  BE-9950 LIEVEGEM (WAARSCHOOT)