Cursus Houtsnijden Voorjaar 2024 te Waarschoot

Ingericht door de Vlaamse houtsnijdersgilde voor leden die het houtsnijden echt onder de knie willen krijgen van 13 maart tot 15 mei 2024.

-Er zijn 5 lesdagen voorzien op woensdag namiddag van 14u tot 17u.

-Als je erbij wil zijn is snel inschrijven de boodschap.

-De data zijn 13 en 27 maart, 10 en 24 april, 15 mei  

-Lesgeefster: Marleen De Gezelle. 

-Leden van de gilde betalen 150 euro. (voor 5 sessies van 3u = 15u) 

-Niet leden betalen 175 euro. 

U kan storten op IBAN nr. BE69 4434 6430 7178 van de Vlaamse houtsnijdersgilde vzw met vermelding “voorjaar 2024 houtsnijden in Lievegem”

Inschrijven: Mail naar: lucvandamme2@telenet.be

Daarin is inbegrepen:   -Lesgeld

                                     -Koffie of thee tijdens de pauze

                                     -Vergoeding locatie

                                     -Gebruik gereedschap

Waar: Atelier Ghislain, Oostmoer 164,  BE-9950 LIEVEGEM (WAARSCHOOT)